مدیریت هسته گزینش
۱۴۰۰/۱/۲۶
اركان گزينش
اركان گزينش كشور عبارتند از:
1- رئيس جمهور
2- هيأت عالي گزينش
3- هيأت هاي مركزي گزينش
4- هسته هاي گزينش

هيأت مركزي گزينش:

هيأت مركزي گزينش بعنوان مرجع گزينش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد و اعضاي هيأت مذكور كه با حكم دبير هيأت عالي گزينش منصوب مي شوند عبارتند از:
1- نماينده وزير
2- نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
3 - نماينده هيأت عالي گزينش
هيأت مركزي گزينش داراي يك دبير مي باشد كه با پيشنهاد اعضاء هيأت مركزي و حكم دبير هيأت عالي گزينش به مدت 4 سال منصوب مي گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است . تغيير دبير با تصويب هيأت عالي خواهد بود.

هسته هاي گزينش:
هسته هاي گزينش در دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور و ستاد مركزي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مركب از 3 تا 5 عضو بوده و توسط هيأت مركزي گزينش تشكيل و اعضاي آن به پيشنهاد هيأت مركزي و پس از تأييد صلاحيت آنان از سوي هيأت عالي ، با امضاء دبير هيأت مركزي گزينش منصوب مي شوند .
هسته هاي گزينش داراي يك مدير خواهند بود كه با حكم دبير هيأت مركزي منصوب مي شوند.
هسته هاي گزينش انجام مراحل اجرايي گزينش متقاضيان استخدام دردانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور وهسته گزينش ستاد مركزي در وزارت متبوع ،انجام مراحل گزينش متقاضيان استخدام در ستاد مركزي وزارتخانه ، سازمان بيمه خدمات درماني ، سازمان انتقال خون ، انستيتوپاستور انستيتوتغذيه و بيمارستان قلب را عهده دار ميباشند.

تشكيلات گزينش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

الف) هيأت مركزي گزينش:

هيأت مركزي گزينش بعنوان مرجع گزينش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد و اعضاي هيأت مذكور كه با حكم دبير هيأت عالي گزينش منصوب مي شوند عبارتند از:

1- نماينده وزير
2- نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
3 - نماينده هيأت عالي گزينش

هيأت مركزي گزينش داراي يك دبير مي باشد كه با پيشنهاد اعضاء هيأت مركزي و حكم دبير هيأت عالي گزينش به مدت 4 سال منصوب مي گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است . تغيير دبير با تصويب هيأت عالي خواهد بود.

ب) هسته هاي گزينش:

هسته هاي گزينش در دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور و ستاد مركزي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مركب از 3 تا 5 عضو بوده و توسط هيأت مركزي گزينش تشكيل و اعضاي آن به پيشنهاد هيأت مركزي و پس از تأييد صلاحيت آنان از سوي هيأت عالي ، با امضاء دبير هيأت مركزي گزينش منصوب مي شوند .
تاریخ به روز رسانی: 1397/09/24
تعداد بازدید: 639
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal